COVID-19

Změna podmínek testování od 1.6.2021

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN) mají od 1.6.2021 na test hrazený z veřejného zdravotního pojištění nárok všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, které se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.

Četnost testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění
  • Antigenní – jedenkrát za 7 dní (jako první den je počítán den odběru, další nárok je počítán jako osmý den)
  • PCR – dvakrát za kalendářní měsíc (bez ohledu na to, který den bude PCR proveden)

Mezinárodní certifikát si si lze stáhnout z webu
Očkovací portál občana na adrese https://ocko.uzis.cz.

Pokud na stránkách certifikát nenajdete, nebo je některý z údajů nesprávný, kontaktujte prosím linku 1221 (centrální informační linka ke koronaviru)

Pokud potřebujete uvést číslo cestovního dokladu, je potřeba se dostavit s příslušným dokladem a vypsat Souhlas se zpracováním osobních údajů k vyšetření Covid 19.

Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

PCR test
Covid-19

molekulárně diagnostická metoda k detekci genetického materiálu, výtěr z nosohltanu

Antigenní test
Covid-19

test detekující antigen SARS-CoV-2, výtěr z nosohltanu
Antigenní testy pro cestování do zahraničí
Antigenní testy prováděné v naší laboratoři nespadají do skupiny rychlých antigenních testů (RAT) vydaných v ČR. Přestože jsou tyto testy spolehlivější než rychlé testy, tak aktuálně nejsou uvedeny mezi doporučenými testy (přesto, že v EU jsou platné - odkaz)

Test na stanovení protilátek
Covid-19

rychlé vyšetření protilátek z krve na bázi imunochemické reakce

Help linka COVID-19

739 408 931

(v pracovní dny 8:00-14:00)

Než zavoláte, podívejte se na často kladené otázky, jestli již není Vaše otázka a odpověď na ni k dispozici.

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved