COVID-19

Změna podmínek testování od 5.5.2022

podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN) a dalších aktualizací a doplnění.

Od 5.5.2022 skončilo preventivní testování PCR test Covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění. PCR test Covid-19 je placený zdravotní pojišťovnou jen pro indikované pacienty se žádankou od lékaře/KHS a nebo v režimu samoplátce.

Mezinárodní certifikát si si lze stáhnout z webu
Očkovací portál občana na adrese https://ocko.uzis.cz.

Pokud na stránkách certifikát nenajdete, nebo je některý z údajů nesprávný, kontaktujte prosím linku 1221 (centrální informační linka ke koronaviru)

Informace pro lékaře

Výsledky PCR Covid 19 vašich indikovaných pacientů najdete v databázi Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Pokud potřebujete uvést číslo cestovního dokladu, je potřeba se dostavit s příslušným dokladem a vypsat Souhlas se zpracováním osobních údajů k vyšetření Covid 19.

Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

PCR test
Covid-19

molekulárně diagnostická metoda k detekci genetického materiálu, výtěr z nosohltanu

Test na stanovení protilátek
Covid-19

rychlé vyšetření protilátek z krve na bázi imunochemické reakce

Informační linka COVID-19

720 027 269

(v pracovní dny 8:00-14:00)

Než zavoláte, podívejte se na často kladené otázky, jestli již není Vaše otázka a odpověď na ni k dispozici.