COVID-19

COVID-19 (indikovaný pacient)

indikovaní pacienti (pacienti odeslání
ošetřujícím lékařem nebo KHS,
vyšetření hrazeno pojišťovnou)

COVID-19 (samoplátce)

dobrovolné vyšetření (požadavek ze strany
zaměstnavatele, pro cestování, ...)


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved