Skip to main content

Nová metoda – IAA – protilátky proti inzulínu

S platností od 21.4. 2022 zavádí Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie novou metodu – stanovení protilátek proti inzulínu. Touto metodou doplňujeme dosavadní metody (anti-GAD, anti-IA2), které slouží hlavně jako časné markery diabetu mellitu 1. typu.

Stanovení se provádí ze srážlivé krve; na vlastní odběr nejsou kladeny žádné speciální požadavky.

Metoda zatím není uvedena na naší imunologické žádance, bude doplněna v její příští verzi. Zatím lze využít tzv. „K“ poukaz nebo připsat metodu k ostatním požadavkům.

Ivana Burešová,
vedoucí Laboratoře průtokové cytometrie a imunologie,
skupina vaselaboratore.group
  • Vytvořeno dne .