Skip to main content
Programy pro samoplátce

Stanovení krevní skupiny

Krevní skupina je popis vlastností červených krvinek jedince, respektive sacharidů a proteinů na jejich buněčné membráně. Je známo přibližně 50 systémů krevních skupin, dva nejdůležitější jsou AB0 a Rh faktor. Krevní skupina je určena antigeny na povrchu červených krvinek. Nepřítomnost některého z těchto antigenů vede k přirozené produkci příslušných protilátek. Na základě zastoupení těchto znaků může člověk v rámci AB0 systému příslušet ke skupině A, B, AB nebo 0 a v rámci Rh systému může být takzvaně Rh pozitivní či negativní. V české populaci je nejhojněji zastoupena skupina A. Celosvětově jsou nejrozšířenější krevní skupiny 0 a A. Skupiny B a AB patří obecně mezi méně časté. Z hlediska Rh systému je 85% obyvatel České republiky Rh pozitivních.

K čemu se krevních skupin využívá?

Stanovení krevní skupiny AB0 a Rh faktoru představuje nejdůležitější předtransfuzní test. Krevní transfuze neidentické krevní skupiny by vedla k okamžité imunologické reakci a shlukování a rozpadu krvinek darované krve. Darovaná krev by byla organismem odmítnuta a výsledný produkt chemické reakce by způsobil akutní zdravotní problémy, které by mohly vést až k hemolytické anemii, selhání ledvim, šoku a smrti. Stanovení krevní skupiny včetně Rh faktoru patří také mezi důležitá vyšetření u těhotných a to vzhledem k riziku vzniku hemolytického onemocnění novorozence u Rh negativních žen. Toto onemocnění se projevuje zkráceným přežíváním červených krvinek plodu a novorozence, může mít různě těžký průběh a v nejzávažnějších případech vést až k úmrtí dítěte. Jeho příčinou mohou být právě Rh protilátky v krvi Rh negativních těhotných získané jako odpověď na imunizaci transfuzí nebo předchozím těhotenstvím.

K čemu ještě se krevních skupin využívá?

V současnosti existují mnohé články zabývající se výživou podle krevních skupin. Krevní skupiny se dědí po obou rodičích, viz následující tabulka.
Dědičnost krevních skupin
Matka\Otec 0 A B AB
0 0 0, A 0, B A, B
A 0, A 0, A 0, A, B, AB A, B, AB
B 0, B 0, A, B, AB 0, B A, B, AB
AB A, B A, B, AB A, B, AB A, B, AB

 

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Odběr na stanovení krevních skupin se provádí v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o. nebo po dohodě s lékářem přímo v jeho ordinaci.

Jak je toto vyšetření hrazeno?

Cena stanovení krevních skupin je 163,- Kč. Úhrada za test se provádí přímo při odběru krevního vzorku a žadatel obdrží doklad o zaplacení.