Skip to main content

Organizace laboratoře

Laboratoř má následující členění:
  • Laboratoř klinické biochemie a hematologie (LKBH)
  • Mikrobiologická laboratoř (LM)
  • Bioptická a cytologická laboratoř (BIOS)
  • Laboratoř molekulární biologie (LMB)
  • Cytogenetická laboratoř (CTG)
  • Imunoanalytická laboratoř (IM)
  • Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie (FC)

Organizační struktura společnosti

Každá laboratoř je vedena vedoucími odbornými pracovníky kvalifikovanými v daném oboru. Pod sebou mají VŠ pracovníky s atestací v oboru či jeho přípravě, zdravotní laboranty s atestací, zdravotní sestry a další personál vyskytující se v laboratorním provozu (sanitářky, uklízečky). Každý z laboratorních provozů je pod dozorem příslušného odborného garanta – lékaře.