Skip to main content
Akreditace

Úroveň
a stav akreditace

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. má zavedený systém managementu kvality v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 15189:2013 - Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost.
Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je akreditovaná dle normy ČSN ISO 15189:2013 u ČIA o.p.s. Osvědčení o akreditaci ČIA je k dispozici zde. Bioptická a cytologická laboratoř (odb.823) využívá flexibilní rozsah akreditace zde.

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. získala 22.3.2010 od SUKLu povolení činnosti diagnostické laboratoře k provádění laboratorního vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti.
Společnost Vaše laboratoře s.r.o. působí společně se společností PREDIKO, s.r.o. v rámci Zlínského genetického centra z.s. Toto centrum získalo akreditaci (doplnit do podtrženého odkaz na zobrazení osvědčení) Ministerstva zdravotnictví v oboru specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – klinická genetika“.
V současné době se jedná o jediné vzdělávací akreditované pracoviště v klinické genetice v rámci Zlínského kraje.

Neváhejte nás kontaktovat ...

Jsme připraveni vám být plně nápomocni v otázce akreditací, certifikace a vlastně kompletně v oblasti managementu kvality.