Skip to main content

Zaměření laboratoře a vybavení

Nestátní zdravotnické zařízení Vaše laboratoře s.r.o. se zabývá vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní i specializovaná vyšetření - biochemická, hematologická, koagulační, imunologická, sérologická, imunoanalytická, mikrobiologická, molekulárně biologická a cytogenetická, imunohistochemická a vyšetření průtokovou cytometrií. Pracoviště jsou vybavena moderními analyzátory, které splňují požadavky CE od výrobců, kteří jsou držiteli certifikátů ISO 9001. 

Zaměření laboratoří dle odbornosti: 

Laboratoř klinické biochemie a hematologie 

Jedná se o základní i specializovaná vyšetření biochemická, hematologická, koagulační a imunochemická ze vzorků krve, séra, plasmy a moči. V menší míře jsou pak v laboratoři prováděna vyšetření pro účely veterinární medicíny. 

Analýzy jsou prováděny na těchto přístrojích: 

 • Biochemické analyzátory: Alinity ci-series Abbott, Cobas Integra 400 plus Roche 
 • Imunochemické analyzátory: Cobas e801 Roche, Liaison XL Diasorin, DynaBlot Dynex 
 • Hematologické analyzátory: Cell-dyn Ruby Abbott, Cell-dyn Emerald 22 Abbott, Sysmex XS 1000i
 • Koagulační analyzátory: Sysmex CS-2100i, Sysmex CS-2000i, Sysmex CA 560, Sysmex CA 660 
 • Iontově selektivní analyzátory: AVL 
 • HPLC (kapalinová chromatografie): TOSOH GX a G8 Medesa 
 • Močové analyzátory: DIRUI FUS-3000 Plus Medista, ARKRAY Aution Max Ax-4280 Medista, IRIS IQ 200 Elite Medista 
 • Glukózové analyzátory: Biosen C-line 

Všechna zařízení i používaná diagnostika jsou výrobci validována pro dané použití a metrologicky zabezpečena. 

Všechny biochemické, hematologické a imunochemické analyzátory jsou on-line napojeny na laboratorní informační systém – OpenLims firmy STAPRO Pardubice. Všechna pracoviště jsou síťově propojena. 

Stability jednotlivých biochemických vyšetření v séru jsou přebrány z Encyklopedie laboratorní medicíny. 

Mikrobiologická laboratoř 

Laboratoř mikrobiologická provádí klinická vyšetření v oblastech bakteriologie (včetně vyšetření MOP), mykologie (vzorky kůže, nehtů, stěry atd.) a parazitologické vyšetření stolice (včetně roupů). Dále provádí imunochromatografický průkaz antigenů (střevních virů, giardií, helikobaktera toxin Clostridioides difficile) a PCR vyšetření (Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, SARS-Cov-2, respirační viry, Bordetella pertussis a parapertussis). 

Bakteriologická vyšetření zahrnují dle diagnózy a povahy dodaného vzorku (výtěr, stěr, hnis, punktát, sputum, moč, ejakulát atd.) aerobní, mikroaerofilní a anaerobní kultivaci, ev. přímou mikroskopii. Na základě kultivačního nálezu laboratoř provádí identifikaci kmenů a stanovení citlivosti na antibiotika a antimykotika. V případě požadavku zasíláme kmeny na výrobu autovakcíny a zprostředkujeme i doručení vyhotovené vakcíny do ordinace lékaře. Jedním z cílů laboratoře je neustálé rozšiřování prováděných vyšetření v souladu s moderními trendy v diagnostice infekčních onemocnění. 

Analýzy jsou prováděny na těchto přístrojích: 

 • MALDI-TOF Bruker, PCR-GeneXpert Cepheid, ADAGIO, PCR cyclery a izolátory 

Všechna zařízení i používaná diagnostika jsou výrobci validována pro dané použití a metrologicky zabezpečena. 

V sérologické části prokazujeme protilátky obyčejně ve třech třídách proti bakteriálním, virovým i parazitárním původcům infekčních onemocnění. Ke stanovení protilátek používáme metody ELISA, CLIA, aglutinační, western bloty. Stanovení provádíme ze séra nebo plasmy. Naše spektrum vyšetření zahrnuje diagnostiku virových hepatitid, průkaz anti HIV. Stanovujeme protilátky proti herpetickým virům, syfilis, proti původcům respiračních infekcí (Bordetella, Chamydophila, Mycoplasma). Provádíme stanovení protilátek u borrelií, toxoplazmózy, toxocarozy, yersinií, helikobaktera, spalniček, příušnic, parvoviru, klíšťové encefalitidy a Chlamydia trachomatis. Dále vyšetřujeme zoonózy a tetanický toxoid. 

Analýzy jsou prováděny na těchto přístrojích: 

 • LIAISON XL, ALinity ci series Abbott, DSX, DS2, Dynablot a Autodynablot 
Bioptická a cytologická laboratoř - BIOS 

Laboratoř provádí standardní bioptická a cytologická vyšetření tkání odebraných při zákrocích v chirurgických ambulancích a na mamologických pracovištích našeho regionu. Jedná se o základní vyšetření histologická a cytologická, histochemická a imunohistochemická vyšetření. Vzorky jsou odebírány z různých částí tkání a orgánů nebo jsou získány punkcí. 

Všechna zařízení i používaná diagnostika jsou výrobci validována pro dané použití a metrologicky zabezpečena. 

Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie 

Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie provádí široké spektrum imunologických vyšetření, s výjimkou infekční sérologie, které pomáhají s diagnostikou alergických a autoimunitních onemocnění. Nedílnou náplní laboratoře jsou vyšetření průtokovou cytometrií, která pomáhá jak s diagnostikou buněčných imunodeficitů, tak různých hematologických onkologických, ale i neonkologických onemocnění. Průtokovou cytometrií vyšetřujeme periferní krev a kostní dřeň. Pro potřeby reprodukční medicíny provádíme vyšetření akrozomu spermií a bioptických vzorků endometriální tkáně. 

Analýzy jsou prováděny na těchto přístrojích: 

 • Průtoková cytometrie: Navios Beckman Coulter 
 • Imunologické analyzátory: Phadia 200 (Pharmacia Diagnostics AB), Alegria (Orgentec Diagnostika GmbH), ELISA automat DS2 (Dynex), IF Sprinter (EuriImmun ML Ag) 
 • Blotovačky: Dynablot (Dynex) 
 • Další: ELISA reader DYNARead (Dynex), Fluorescenční mikroskop (EuroImmun AG) 

Všechna zařízení i používaná diagnostika jsou výrobci validována pro dané použití a metrologicky zabezpečena. 

Laboratoř molekulární biologie 

Laboratoř molekulární biologie se zabývá analýzou biologicky významných molekul, zejména těch, které nesou a následně uskutečňují genetickou informaci – nukleových kyselin a bílkovin. DNA popř. RNA jsou v převážné většině izolovány z periferní krve nebo také např. z choriových klků využívaných v prenatální diagnostice. Laboratoř je vybavena přístroji pro izolaci nukleových kyselin a cyklery. Vyšetření jsou zaměřena zejména na oblast hematologie, onkohematologie, farmakogenetiky, onkogenetiky a ostatní vyšetření (např. HLAB27, CFTR atd.), která napomáhají k diagnostice a v nových přístupech k léčbě a profylaxi závažných onemocnění. 

Analýzy jsou prováděny na těchto přístrojích: 

 • T Personal a T3000 Biometra, LightCycler 1.5, 2.0 Roche, T100 BIO RAD, Cobas z480 Roche, ABI PRISM 3100-AVANT Applied Biosystems/Hitachi, MiSeq Illumina 

Všechna zařízení i používaná diagnostika jsou výrobci validována pro dané použití a metrologicky zabezpečena. 

Cytogenetická laboratoř 

Cytogenetická laboratoř se zabývá základní cytogenetickou analýzou chromosomů. Zjišťuje karyotyp člověka chromosomovou analýzou buněk kultivovaných in vitro, které se nacházejí v metafázi mitotického dělení. Těmito buňkami můžou být např. lymfocyty periferní krve, amniocyty plodu, buňky choriových klků nebo kožní fibroblasty. Karyotyp se stanovuje mikroskopicky z vhodně připravených preparátů. Pro vyšetření gomozomální mozaiky se využívá metoda FISH. 

Imunoanalytická laboratoř 

Laboratoř se zabývá speciálními metodami screeningu VVV, stanovení protilátek proti infekčním onemocněním HAV, HBV, HCV, HIV, Syfilis, HBSAg a dalšími vyšetřeními pro potřeby reprodukčních center IVF a Prediko s.r.o.. Dále jsou prováděna vyšetření hormonů imunoanalytickými metodami. 

Analýzy jsou prováděny na těchto přístrojích: 

 • UniCel DxI 800 Beckman Coulter, Cobas e411 Roche, IDS-iSYS GmbH 

Všechna zařízení i používaná diagnostika jsou výrobci validována pro dané použití a metrologicky zabezpečena. 

Všechny analyzátory jsou on-line napojeny na laboratorní informační systém – OpenLims firmy STAPRO Pardubice.