Skip to main content
Programy pro samoplátce

Alergie na lepek

Celiakie je celoživotní dědičné autoimunitní onemocnění, které se vyznačuje nesnášenlivostí glutenu (lepku) obsaženého v moučných produktech. Pokud trpíte celiakií a jíte potraviny obsahující lepek, váš imunitní systém reaguje poškozením klků ve střevní výstelce. Tím dochází k zanícení a vyhlazování klků, které poté nedokážou vstřebat živiny z potravy.
Celiakii bývá obtížné diagnostikovat, protože příznaky onemocnění mohou být různorodé, například:
  • Trávící obtíže (průjem, bolest břicha, nevolnost)
  • Zpožděný růst u dětí, podrážděnost
  • Deprese, chronická únava
  • Osteoporóza, artritida
  • Anémie
  • Neplodnost, opakované potraty
Odhaduje se, že celiakií trpí zhruba 1 % populace, většina případů však zatím není diagnostikována. Přitom včasné odhalení diagnózy a zahájení bezlepkové diety zabrání vážnému dlouhodobému poškození zdraví.
Nejdůležitější známý rizikový faktor pro rozvoj nemoci je genetická predispozice. Téměř všichni pacienti s celiakií (99 %) mají variantu HLA-DQ2 nebo HLA-DQ8 genu, která může být vyšetřena genetickým testem. U osob, které mají genetickou predispozici, pak onemocnění spouští vnější podmínky (např. infekce, těhotenství).
Pomocí genetického testu lze efektivně vyloučit riziko vývoje celiakie u dané osoby. Provedení testu je doporučeno zejména v následujících případech:
  • máte odpovídající příznaky a je potřeba vyloučit diagnózu celiakie
  • předchozí provedené testy (např. protilátky, biopsie) měly nejasný výsledek
  • výskyt v rodině
V případě pozitivního nálezu genových variant HLA-DQ2 a/nebo HLA-DQ8 u pacienta s odpovídajícími příznaky, je vhodné navštívit gastroenterologa, který doporučí další postup v léčbě. Výsledek genetického vyšetření není ovlivněn dodržováním bezlepkové diety.

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Vyšetření predispozičních alel k Celiakii provádíme v laboratořích Vaše laboratoře s.r.o. Odběr žilní krve se provádí v odběrových místnostech Vaše laboratoře s.r.o. nebo po dohodě přímo u vašeho lékaře.

Jak je toto vyšetření hrazeno?

Toto vyšetření není prováděno jako celoplošný populační screeningový test a není tedy hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena prováděného vyšetření je 1500,- Kč. Úhrada za test se provádí přímo při odběru krevního vzorku a žadatel obdrží doklad o zaplacení.