Skip to main content
Programy pro samoplátce

Kardiovaskulární onemocnění - rizikové faktory

Co jsou rizikové faktory?

Jako rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění označujeme takové znaky, o kterých je z epidemiologických studií známo, že u jejich nositelů je výskyt onemocnění oběhového systému vyšší nežli u těch, kteří nositeli takových znaků nejsou. Druhou charakteristikou rizikového faktoru je, že jeho ovlivněním klesá výskyt sledovaného onemocnění. Rizikové faktory nám pomáhají určit pravděpodobnost výskytu onemocnění cévního systému u každého jednotlivce. Rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění je několik desítek. Tradičně se rozdělují na ovlivnitelné a neovlivnitelné. V prevenci srdečně-cévních onemocnění se zaměřujeme na ovlivnitelné rizikové faktory, pomocí kterých lze celkové riziko snížit.

Co je to metabolický syndrom?

Metabolický syndrom je soubor rizikových faktorů zahrnující: obezitu v oblasti břicha, sníženou schopnost využívat glukózu (inzulinovou rezistenci), dyslipidemii (poruchu hladin lipidů) a hypertenzi. Pacienti s tímto syndromem mají zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulátního onemocnění anebo diabetu 2. typu.

Které rizikové faktory lze sledovat pomocí biochemických vyšetření?

 • zvýšenou hladinu (koncentraci) celkového cholesterolu
 • zvýšenou hladinu (koncentraci) LDL-cholesterolu
 • sníženou hladinu (koncentraci) HDL-cholesterolu
 • zvýšenou hladinu (koncentraci) triglycerolů
 • hyperglykémii, diabetes mellitus typu II, poruchu glycidového metabolismu
 • mírnou hyperhomocysteinemii

Která biochemická vyšetření ukazují na zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob a metabolický syndrom?

Zpravidla je ordinována skupina vyšetření (testů), tzv. lipidový profil, které umožňují stanovit riziko kardiovaskulárního onemocnění. Testy tvořící tento profil jsou dobrým ukazatelem rizika srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice – obecně kardiovaskulárních chorob. Tyto choroby bývají způsobené ucpáním cév nebo ztrátou pružnosti cévní stěny (ateroskleróza tepen). Lipidový panel zahrnuje vyšetření:
 • celkového cholesterolu
 • HDL-cholesterolu (laicky nazývaného „dobrý“ cholesterol)
 • LDL-cholesterolu (laicky nazývaného „špatný“ cholesterol)
 • triacylglycerolů
Tento lipidový profil bývá doplněn stanovením glukózy a homocysteinu, jejichž zvýšené hodnoty souvisejí prokazatelně se vznikem metabolického syndromu, případně infarktu myokardu.
Nález je doplněn i vypočtenými indexy, které zohledňují věk, pohlaví a další rizikové faktory aterosklerózy:
 • aterogenní index – podíl celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu
 • non HDL-cholesterol - rozdíl celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu, představuje cholesterol obsažený v potenciálně aterogenních lipoproteinových částicích
 • aterogenní index plazmy (AIP) - logaritmicky transformovaný molární poměr triglyceridů a HDL-cholesterolu

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Odběr na výše uvedená vyšetření se provádí v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o. nebo po dohodě s lékařem přímo v jeho ordinaci.

Jaká je cena vyšetření?

Cena vyšetření lipidového profilu s glukózou je 230,- Kč, v případě lipidového profilu s glukózou a homocysteinem je cena 700,- Kč. Úhrada za test se provádí přímo při odběru krevního vzorku a žadatel obdrží doklad o zaplacení.