Skip to main content
Programy pro samoplátce

AMH - jak jste na to s fertilitou?

Otěhotnět nyní?

„Mám ještě dost času na plánování kariéry a další profesní rozvoj nebo bych již mateřství neměla odkládat“?
Tuto otázku si kladou ženy v dnešní době stále častěji. Právě třífázový model „vzdělání – povolání – rodina“ vede k tomu, že ženy mají své první dítě ve stále pozdějším věku. Průměrný věk prvorodiček v České republice je dnes 28 let, ještě v roce 1994 byl tento průměrný věk 24 let. Zvyšující se věk ztěžuje mnohým párům splnění jejich přání mít dítě. Se stoupajícím věkem ženy klesá počet vajíček (oocytů) a stejně tak se snižuje i jejich kvalita.

Na této skutečnosti se podílejí různé faktory, jako genetické předpoklady, infekce, prodělané operace, ale také kouření, vlivy životního prostředí, tělesná hmotnost a jiné. Proto mnoha párům zbývá pouze krátké časové období, ve kterém si mohou splnit přání založit vlastní rodinu. Biologické hodiny v pozadí tikají, statistická pravděpodobnost otěhotnění klesá – a to již od 30. roku života!

Jak dlouho ještě můžu čekat?

Hlavní příčinou úbytku plodnosti v závislosti na věku je tedy klesající rezerva vajíček, která se významně snižuje se vzrůstajícím věkem. Předpokládá se, že u dospělé ženy se při každém cyklu „ztrácí“ 40 až 100 vajíček. Tento proces je značně individuální.Ve významném počtu případů neodpovídá věk ženy biologickému věku jejích vaječníků.

Mohu zjistit svoji vlastní plodnost?

Prostřednictvím stanovení koncentrace AMH (Anti-Müllerian Hormone) v krvi lze odhadnout individuální ovariální rezervu vajíček a díky tomu „biologický věk“ vaječníků. Množství AMH v krvi ženy závisí na počtu vajíček. Čím starší je žena, tím méně vajíček má k dispozici a tím nižší je i koncentrace AMH v krvi. Je-li hodnota AMH v normálním rozsahu, znamená to, že počet vajíček je dostatečný a plodnost ženy je optimální. Klesající ovariální rezerva se odráží ve snižování hladiny AMH. Tomu odpovídá i snižující se pravděpodobnost otěhotnění. Velmi malé koncentrace AMH ukazují na téměř neexistující fertilitu.

Hodnota AMH v séru je tedy velmi cenným prognostickým ukazatelem zda se žena stále nachází v období optimální fertility nebo zda její schopnost otěhotnět již klesá.

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Odběr na stanovení AMH se provádí v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o.

Jak je toto vyšetření hrazeno?

Náklady na vyšetření hladiny AMH v krvi nejsou v současné době hrazeny zdravotními pojišťovnami. Cena vyšetření je 800,- Kč.