Skip to main content
Programy pro samoplátce

Neinvazivní prenatální test – MaterniT 21 PLUS

Test MaterniT 21 PLUS je nabízen ve spolupráci s americkou firmou Sequenom.
Test MaterniT 21 PLUS určí z krve matky tyto syndromy:
 • Downův syndrom (Trizomie 21)
 • Edwardsův syndrom (Trizomie 18)
 • Patauův syndrom (Trizomie 13)
 • Trizomie 16
 • Trizomie 22
 • Turnerův syndrom (45,X)
 • Triple X syndrom (47,XXX)
 • Klinefelterův syndrom (47,XXY)
 • Syndrom Jacobsové (47,XYY)
 • DiGeorgův syndrom (delece 22q11.2)
 • Prader-Willi/Angelmanův syndrom (15q11.2)
 • Jacobsenův syndrom (11q23)
 • Langer-Giedionův syndrom (8q24.11-q24.13)
 • Cri-du-chat syndrom (5p15.3)
 • Wolf-Hirschhornův syndrom (4p16.3)
 • 1p36 deleční syndrom
 • Stanovení pohlaví dítěte

Nechcete stresovat vaše miminko vpichem jehly do břicha?

Tento test je vhodnou alternativou invazivních zákroků jako je odběr choriových klků (CVS) na konci prvního trimestru těhotenství nebo odběr plodové vody v průběhu druhého trimestru těhotenství. Nevýhodou těchto invazivních metod je skutečnost, že jejich provedení je spojeno s malým rizikem potracení plodu. Pro některé ženy může být i provedení tohoto výkonu subjektivně velmi nepříjemné. S testem MaterniT 21 PLUS odpadá jakékoliv riziko pro vaše miminko.

Co je to neinvazivní testování?

Metoda neinvazivního testování umožňuje stanovení nejběžnějších aberací chromozomů plodu pouze z krve matky. Jedná se o běžný odběr krve. Test je vhodný pro ženy již od 10. týdne těhotenství s jednočetným i vícečetným těhotenstvím a je vhodný i pro těhotenství po IVF cyklu. Výsledek je znám nejpozději do 7 dnů.

Kde je možné provést odběr?

V České a Slovenské republice je partnerem Sequenomu společnost Vaše laboratoře s.r.o. se sídlem ve Zlíně. Praktické provádění testu zahrnuje genetickou konzultaci, ultrazvukové vyšetření, odběr krve, preanalytickou přípravu vzorku, transport do USA a vydání výsledku. Partnerem pro provádění klinické části testu je několik center prenatálního testování v ČR.

Jaká je cena testu?

Tento test není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cenu i další informace Vám rádi sdělíme telefonicky +420 606 705 622 případně e-mailem:.