Skip to main content
Programy pro samoplátce

Preeklampsie v těhotenství

Preeklampsie je velmi závažné onemocnění, které se může projevit pouze v těhotenství. Je v přímé souvislosti s činností placenty. Vyskytuje se u 10-14 % prvorodiček a v 5-7 % u vícerodiček. V 70 % se vyskytuje v těhotenství, u 30 % žen se může projevit až po porodu. Dokonce až ve 22 % se může projevit u dcer žen, které preeklampsií trpěly a 35 % žen, jejichž sestry toto onemocnění měly.

Jak toto onemocnění vzniká?

Toto onemocnění vzniká z důvodu nerovnováhy mezi látkami v krvi těhotné, které působí tzv. prokoagulačně (podporují tvorbu krevních sraženin) a protikoagulačně (působí naopak proti krevní srážlivosti). Z toho důvodu dochází poškození vnitřní výstelky cév, celkové vazokonstrikci (zůžení cév), následnému vzestupu krevního tlaku, úniku bílkovin do moči a rozvoji otoků horních i dolních končetin.

Jaké jsou rizikové faktory podporující vznik tohoto onemocnění?

Přítomnost onemocnění v rodině, velmi nízký nebo naopak vyšší věk matky, obezita, výskyt některých onemocnění před těhotenstvím (vysoký krevní tlak, cukrovka, bolesti hlavy..)

Jak může ovlivnit vývoj vašeho miminka?

Rozvoj tohoto onemocnění může mít následně i vliv na vývoj plodu s následnou stagnací růstu, poruchou průtoku krve pupečníkem atd. Proto je velmi důležité toto onemocnění zavčas rozpoznat a pečlivě diagnostikovat s následnou včasnou terapií.

Jaké jsou příznaky preeklampsie a jak ji lze rozpoznat?

Klinickými projevy tohoto onemocnění mohou být bolesti hlavy, mdloby, otoky rukou nebo nohou, krvácení, vzestup krevního tlaku a známky bílkoviny v moči. Při ultrazvukovém vyšetření jsou patrny známky růstové retardace plodu a zhoršující se průtoky v pupečníkových cévách. Díky moderním medicínským technologiím je možno již v úvodních stádiích těhotenství rozpoznat možný rozvoj preeklampsie vyšetřením krve těhotné a ultrazvukovým vyšetřením. Naše laboratoře nabízejí stanovení PlGF (placentární růstový faktor) a sFlt-1 (solubilní receptor tyrosinkinázového typu 1).

Kde je možné provést odběr?

Odběr na stanovení preeklampsie se provádí v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o. nebo po dohodě s lékářem přímo v jeho ordinaci.

Jaká je cena testu?

Tato vyšetření nejsou hrazena ze zdravotního pojištění. Cena stanovení je 1.600,- Kč.