Skip to main content

Informace o formách vydávání výsledků

Po kontrole a uvolnění výsledků v LISu se vytiskne výsledkový list. Výsledkové listy laborantky roztřídí podle odesílajícího lékaře. Výsledky si buď vyzvednou sestry anebo jsou svozovou službou dodány druhý den do ambulance. 

Výsledky získané v laboratořích jsou vydávány ve třech základních formách:

  • písemně *
  • telefonicky 
  • elektronickou cestou 

Písemnou formou jsou vydávány všechny získané výsledky, které jsou lékařům z laboratoře odesílány prostřednictvím svozové služby nebo poštou. V některých případech jsou výsledky po dohodě s lékařem vydávány přímo pacientům, viz Vydávání výsledků přímo pacientům . Samoplátcům jsou výsledky vydávány osobně, případně zasílány elektronicky (viz kapitola Vydávání výsledků přímo pacientům). 

Telefonicky se sdělují výsledky statimových vyšetření, případně výsledky u vyšetření překračujících kritické intervaly (viz. Hlášení výsledků v kritických intervalech).

Alternativní formou vydávání výsledků je jejich předání v elektronické podobě. Pro tyto účely naše laboratoř dodržuje formát Národního datového standardu pro předávání dat mezi zdravotnickými zařízeními. Lékaři, kteří jsou napojeni na posílání výsledků elektronicky, si mohou po vytisknutí výsledků tyto vyzvednout na chráněném serveru MISE Stapro nebo využít program WebLims, kde jsou výsledky v PDF formě.

Epidemiologicky závažné nálezy jsou hlášeny ordinujícímu lékaři, nebo sestře a na příslušnou epidemiologii. 

* tištěný výsledek je závazný