Skip to main content

Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

Laboratoř není povinna dohledávat chybějící údaje o pacientovi nebo jeho biologickém materiálu. Nakládání s neidentifikovaným biologickým materiálem či žádankou je evidováno v LIS či v jiném záznamu o neshodách na příjmu.

  • Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance  se materiál upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladní nejdéle 72 hodin při teplotě s ohledem na požadované typy vyšetření - je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, materiál se neanalyzuje a likviduje, žádanka se trvale archivuje v laboratoři. 
  • Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu, kdy je uvedena jen část údajů (např. jen příjmení, nebo jen rodné číslo)  se analýza provádí po telefonickém ověření údajů s lékařem. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace biologického materiálu je zapsána do LIS a archivuje se spolu s ostatními žádankami. Odesílající subjekt obdrží informaci o nesprávně identifikovaném biologickém materiálu. 
  • Postup laboratoře v případě, že je dodán pouze biologický materiál bez žádanky Přijde-li označená zkumavka bez žádanky, pracovník na příjmu vyhledá v databázi podle údajů příslušného pacienta a ověří si to u lékaře, který druhý den dodá žádanku. V případě, že v databázi nic nenajde, je vzorek automaticky odmítnut a zapsán do záznamu o neshodách na příjmu.