Skip to main content

Ústní požadavky na vyšetření

Ústní (zpravidla telefonické) požadavky na provedení vyšetření jsou akceptovány v následujících případech, ze vzorků dodaných do laboratoře:

  1. akutně požadované vyšetření, které bude provedeno neprodleně po telefonickém doobjednání. Laboratoř vyžaduje dodatečné zaslání žádanky. 
  2. dodatečné vyšetření nepožadované akutně, které bude provedeno z již zaslaného biologického materiálu. Laboratoř vyžaduje dodatečné zaslání žádanky.

Dodatečné vyšetření je omezeno stabilitou požadovaných analytů v daném biologickém materiálu. Podrobnosti o stabilitě jednotlivých analytů jsou uvedeny u konkrétního vyšetření v Seznam vyšetření. Provedení dodatečně požadovaného vyšetření je také limitováno dobou skladování materiálu v laboratoři a jeho množstvím.

Ústní požadavky jsou akceptovány v pracovních dnech od 7:00 do 14:30 hodin na příslušných telefonních číslech jednotlivých laboratoří. Je nutno uvést jméno pacienta a jeho rodné číslo, vlastní požadavky na vyšetření a datum odeslání primárního vzorku (jedná-li se o požadavek na dodatečně prováděné vyšetření).

Laboratoř molekulární biologie a cytogenetická laboratoř ústní požadavky na vyšetření nepřijímají, vždy je vyžadována žádanka s informovaným souhlasem pacienta.

Dodatečná vyšetření jsou blíže popsaná také v kapitole Opakovaná a dodatečná vyšetření.