Vyšetřování smluvními laboratořemi

Společnost má uzavřeny dohody se smluvními laboratořemi, kterým jsou zasílány vzorky na vyšetření. Při výběru smluvní laboratoře vedení laboratoře dbá na zavedený systém kvality v těchto laboratořích a přednostně vybírá laboratoře, které splňují požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013, ev. požadavky NASKL. U testů, které nejsou v laboratoři prováděny, je zajištěno primární zpracování biologického materiálu dle požadavků na preanalytickou fázi. Výsledky vyšetření provedených ve smluvní laboratoři jsou lékařům zasílány přímo z pracoviště, které vyšetření provedlo, nejsou vydávány společností  Vaše laboratoře s.r.o. V případě dohody se smluvní laboratoří zajišťují Vaše laboratoře s.r.o. distribuci výsledků ze smluvní laboratoře k rukám lékaře.

Smluvní laboratoře:
 • Krajská nemocnice T.Bati, a.s., Havlíčkovo nábř. 600, Zlín 760 01 (mikrobiologie, lékové hladiny, hematologie a transfúzní vyšetření)
 • Sanglab - klinická laboratoř s.r.o., Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary (mikrobiologie, speciální biochemická a imunochemická vyšetření, hematologie)
 • Cytogenetická laboratoř Brno s.r.o., Veveří 39, 602 00 Brno (EHK, cytogenetická a molekulárně biologická vyšetření)
 • SZÚ, Šrobárova 2551/48, 100 00 Praha 10 (konfirmační vyšetření HIV, HCV, HAV, Syfilis, HBV)
 • SZÚ se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava (mikrobiologie)
 • SPADIA LAB, a.s., Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava (speciální biochemická a imunochemická vyšetření)
 • MEDEOR laboratoře s.r.o., Nám. Přerovského povstání 1, Přerov 750 02 - člen skupiny vaselaboratore.cz (biochemická a hematologická vyšetření)
 • Laboratoře AGEL a.s, Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín (speciální biochemická a imunochemická vyšetření)
 • MZ-biochem s.r.o., Partyzánů 2174, Uherský Brod 688 01- člen skupiny vaselaboratore.cz (biochemická a hematologická vyšetření)
 • Lab Med spol. s.r.o, U Pošty 402/14, Starý Lískovec, 625 00 Brno - člen skupiny vaselaboratore.cz (biochemická a hematologická vyšetření)
 • Laboratoř MDgK - plus spol. s r.o., Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice (morfologická diagnostika) -  člen skupiny vaselaboratore.cz 
 • Bioptická laboratoř s.r.o. Mikulášské nám. 4, 326 00 Plzeň (bioptické a cytologické vzorky)
 • Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno (onkologické vzorky)
 • Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín (speciální biochemická vyšetření)
 • Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště (biochemie a hematologie)
 • Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno (specializovaná vyšetření)
 • EUC Klinika Zlín a.s, třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín (biochemie a hematologie)
 • REPROMEDA, s.r.o., Studentská 812/6, 625 00 Brno (molekulární biologie)
 • Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00, Brno – Bohunice (specializovaná vyšetření)
 • Klinická laboratoř Svitavy s.r.o., Nádražní 1285/7, 568 02 Svitavy (specializovaná vyšetření)
 • Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba (specializovaná vyšetření)
 • Další laboratoře pro provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek v rámci externího hodnocení kvality v genetice