Skip to main content

Opakovaná a dodatečná vyšetření

Dodatečná nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v kapitole Ústní požadavky na vyšetření.

Opakovaná a dodatečná a vyšetření

Lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v biologickém materiálu. Možnost doplnění vyšetření je závislá také na dostatečném množství vzorku pro provedení dodatečné analýzy. Doby stability všech metod jsou uvedeny v kapitole Seznam vyšetření u daného analytu. Možnost doplnění vyšetření je také závislé na čase (např. skladování biochemických vzorků je 72 hod).

1. Na žádost lékaře v případě, že výsledek vyšetření neodpovídá klinickému stavu pacienta. Vyšetření je opakováno z původního vzorku s ohledem na jeho množství a stabilitu analytu. Možnost opakování vyšetření je vždy závislé na době uchování vzorků danou laboratoří.

2. Dle rozhodnutí odborného analytika např. jde-li o pozitivní nález některých infekčních vyšetření (např. HIV, HBsAg, Syphilis apod.) je opakované vyšetření prováděno z téhož vzorku po stažení v duplikátu.

3. V případě prvního záchytu výsledku nad kritickou hodnotu.

4. V případě, že dojde k analytické chybě, či chybnému označení vzorku. Možnost opakování vyšetření je také závislé na čase (skladování vzorku).

5. Z rozhodnutí odborného analytika.

Uchovávání vzorků:

  • primární vzorky biochemických vyšetření jsou uchovávány po dobu 72 hodin při 2–8 °C
  • sekundární vzorky imunochemických a specializovaných vyšetření jsou uchovávány při 2–8 °C do stanovení analýzy 
  • vzorky na některá speciální vyšetření při -20 °C delší dobu
  • vzorky na hematologická a koagulační vyšetření jsou uchovávány při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin
  • vzorky na serologická vyšetření po analýze 30 dnů při teplotě -20°C
  • vzorky na vyšetření VVV jsou po analýze min. půl roku při teplotě  -20 °C
  • vzorky na mikrobiologická vyšetření až do vydání výsledků při chladničkové teplotě
  • DNA, cytogenetické a histologické preparáty jsou skladovány po dobu 10 let

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v kapitole Seznam vyšetření a v řízené dokumentaci laboratoře. Informace o délce uchování vzorků sdělí na telefonické vyžádání vedoucí pracovník daného pracoviště viz. kontakty zde: Základní informace o jednotlivých pracovištích (přehled pracovišť viz osvědčení o akreditaci).