Skip to main content

Informace k dopravě vzorků

Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku v přepravním boxu tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Odebraný biologický materiál je uložen odděleně v boxech od dokumentace. 

Teplota v přepravním boxu je během transportu kontinuálně monitorována a kontrolována řidičem svozové služby.  Při extrémních vnějších teplotách je zajištěn transport v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě).

Teplota transportu je nastavena dle požadavků na vyšetření

 • mikrobiologická vyšetření - moč, stolice a sputum při teplotě 4-8°C
 • výtěrovky s transportním mediem při pokojové teplotě 
 • výtěrovky bez transportního media při teplotě 4°C
 • Nefixovaný cytologický materiál při teplotě 4 – 20°C
 • všechna ostatní vyšetření (hematologie, biochemie, imunologie, genetika, histologie a cytologie) při teplotě 15-25 °C 

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. U některých analytů nesmí být vzorek po odběru bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.

U nestabilních analytů je nutné dodržet maximální časy jejich stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou laboratoří analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s časovou rezervou pro dopravu a příjem vzorku do laboratoře. O svozu takových vzorků je nutné předem informovat svozového řidiče, který daný svoz zajišťuje, popř. kontaktovat příslušnou laboratoř.

V případě vzorků blastomer (příp. trofoektodermu) jsou vzorky v připravených mikrozkumavkách do laboratoře transportovány v mrazicím bločku a na ledu. Transport probíhá v co nejkratší době.

Vzorky určené na mikrobiologické vyšetření (sputum DCD, punktát, ejakulát) by měly být dodány do laboratoře co nejdříve po odběru. V případě opožděného transportu je nutné uchovávat vzorky v chladničkové teplotě.

Svoz vzorků je zajišťován našimi svozovými řidiči:

 • Jindřich Kovařík vedoucí svozové služby (technický)

  Mobil: 602 747 925
 • Rostislav Navrátil vedoucí svozové služby (administrativní)

  Mobil: 602 264 514