Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Imunochemie

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: nmol/l (µg/l x 3,026 = nmol/l)

17 alfa- hydroxyprogesteron (17-OH progesteron)

17 alfa-hydroxyprogesteron je steroidním meziproduktem při biosyntéze glukokortikoidů, androgenů a estrogenů. Stejně jako progesteron, je 17 alfa hydroxyprogesteron vylučován v malém množství vaječníky během folikulární fáze. Jeho hladina vzrůstá během luteální fáze. Pokud nedojde k oplodnění, tak jeho hladina opětovně klesá, pokud dojde k oplodnění, tak žluté tělísko pokračuje v jeho sekreci.

 • Materiál: plasma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
 • Jednotka: ng/l (ng/l x 0,2202 = pmol/l)

ACTH (Adrenokortikotropní hormon)

Vyšetření ACTH se provádí při insuficienci činnosti nadledvin a sledování hypothalamo - hypofyzární součinnosti. Stanovení ACTH umožňuje rozšířit diagnostické možnosti v oblasti onemocnění způsobenými insuficiencí nadledvin.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l (µg/l x 0,83 = IU/ml)

AFP (alfa-1 fetoprotein)

Alfa-1fetoprotein (AFP) je důležitý sérový onkofetální protein časného vývoje savců a zároveň jeden z významných tumorových markerů. Vyšetření AFP se zpravidla užívá pro prenatální screening vrozených vývojových vad v 15.-21. týdnu těhotenství, tak aby při zjištění závažné vrozené vady či chromozomální aberace, které jsou neslučitelné se životem, a bylo možno do 24. týdne přerušit těhotenství.

 • Materiál: plasma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l (ng/l x 0,00277 = nmol/l)

Aldosteron

Aldosteron je hormonem kůry nadledvin, mineralokortikoidem zodpovídající za resorpci Na+ a exkreci K+ a H+ do moči.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l (µg/l x 0,83 = IU/ml)

AMH (anti-Mülleriánský hormon)

Anti-Mülleriánský hormon je glykoproteinový dimer patřící do skupiny transformujících růstových faktorů ß. Anti-Mülleriánský hormon (AMH) inhibuje tvorbu primordiálních folikulů a potlačuje vnímavost rostoucích folikulů na FSH.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml 

Anti-TPO (protilátky proti mikrosomům štítné žlázy)

Vyšetření ATPO má diagnostický a prognostický význam u autoimunních thyreoitid. Vyšetřování hladin autoprotilátek má diagnostický a prognostický význam. Protilátky proti štítné žláze jsou přítomny v séru u 80 - 90% autoimunních thyreoitid. U Gravesovy - Basedowovy choroby má stanovení protilátek velký význam pro diferenciální diagnostiku a kontrolu terapie. U pacientů vyšších věkových kategorií je možno zjistit přítomnost autoprotilátek bez klinických příznaků onemocnění.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/ml 

ATG (protilátky proti thyreoglobulinu)

Vyšetření ATG má diagnostický a prognostický význam u autoimunních thyreoitid. Vyšetřování hladin autoprotilátek má diagnostický a prognostický význam. Protilátky proti štítné žláze jsou přítomny v séru u 80 - 90% autoimunních thyreoitid. U Gravesovy - Basedowovy choroby má stanovení protilátek velký význam pro diferenciální diagnostiku a kontrolu terapie. U pacientů vyšších věkových kategorií je možno zjistit přítomnost autoprotilátek bez klinických příznaků onemocnění.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncetrace
 • Jednotka: pmol/l (pmol/l x 0,003 = ng/ml)

C-peptid

Stanovení C-peptidu poskytuje spolehlivé informace o endogenní sekreci inzulinu (C-peptid je součástí prohormonu proinsulinu). Diabetes mellitus typ I (IDDM, juvenilní diabetes) je charakterizován značně sníženou sekrecí inzulínu a C-peptidu a necitlivostí nebo sníženou citlivostí na některé stimulans.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kIU/l 

CA 125

Obdobně jako většina ostatních nádorových markerů není CA 125 orgánově ani nádorově specifický. Zvýšené hodnoty nalézáme především u nemocných s maligním onemocněním ovarií.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l

CA 15-3

CA 15-3 obdobně jako většina ostatních nádorových markerů není nádorově ani orgánově specifický. Zvýšené hodnoty však nalézáme především u nemocných s maligními nádory prsu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l 

CA 19-9

CA 19-9 je nejznámějším nádorovým markerem ze skupiny glycidových antigenů. Není nádorově ani orgánově specifický.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l 

CA 72-4

Stanovení CA 724 je založeno na detekci antigenu TAG 72 glykoproteinového typu determinovaného monoklonálními protilátkami.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l  (µg/l x 0,83 = IU/ml)

CEA

CEA, popsaný r. 1965, patří k nejdéle stanovovaným nádorovým markerům. Je to onkofetální protein s pravděpodobnou rolí v procesu buněčné adheze.

 • Materiál: EDTA plazma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l

CTX (telopeptid kolagenu CTx-beta)

Peptid specifický pro C-telopeptid kolagenu I. CTX je jedním z markerů kostní resorpce.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l 

CYFRA 21-1

CYFRA 21-1 má vyšší orgánovou specificitu než TPA nebo TPS, markery odvozené rovněž od cytokeratinů. CYFRA 21-1 se vyskytuje v buňkách plicní tkáně, dělohy a trávícího ústrojí.

[12 3 4  >>