Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Biochemie

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Albumin

Albumin je hlavní protein krevní plazmy. Je transportním proteinem mnoha látek a významně se podílí na udržování koloidně osmotického (onkotického) tlaku. Přispívá k pufrační a antioxidační kapacitě krevní plazmy a je zdrojem aminokyselin pro syntézu proteinů v periferních tkáních. Syntetizuje se v játrech. Je negativní reaktant akutní fáze zánětu.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace, Podíl hmotnostní a látkové koncetrace
 • Jednotka: mg/den, g/mol

Albumin v moči (Mikroalbuminurie)

Albumin v moči je časnou známkou dysfunkce glomerulární filtrace. Vyšetření je indikováno v případě, že je bílkovina v moči negativní.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

ALP (Alkalická fosfatáza)

ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, který katalyzuje hydrolytické štěpení monoesterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

ALT (Alaninaminotransferáza)

ALT je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

AMS (Alfa-amyláza)

AMS (alfa-amyláza) je sekreční enzym, produkovaný pankreatem (60 – 70 % celkové aktivity) a slinnými žlázami, podílí se na trávení potravy.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

AMS (Alfa-amyláza) v moči

Alfa-amyláza je vylučována glomerulární filtrací, v tubulech se 50 % profiltrovaného enzymu zpětně vstřebává a je degradováno v tubulárních buňkách. V moči nacházíme (díky zahuštění moči) vyšší koncentraci AMS než v séru. Pankreatický izoenzym se lépe vylučuje, v moči se ho vyskytuje více než izoenzymu slinného.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

AMS Pankreatická (Amyláza pankreatická)

Pankreatická amyláza je enzym tvořený ve slinivce břišní a uvolňovaný do tenkého střeva při trávení cukrů z potravy. Zvýšená aktivita p-AMS v séru je charakteristická pro onemocnění slinivky břišní.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Apo A1 (Apolipoprotein A1)

Apolipoprotein A-I je významnou regulační součástí lipoproteinových komplexů. Je tvořen v játrech a střevě. Přenáší lipidy z tkání do jater k další metabolizaci. Je strukturálním proteinem HDL – cholesterolu.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Apo B (Apolipoprotein B)

Apolipoprotein B100 je významnou regulační součástí lipoproteinových komplexů, zejména LDL částic. Je obsažen ve všech aterogenních částicích, má význam při vazbě na receptory.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/ml

ASLO (Anti-streptolysin O)

Průkaz protilátek proti streptolysinu O, tvořenému beta hemolytickými streptokoky skupiny A, C a G. Protilátky se tvoří po infekci Streptokokem pneumoniae. Slouží k diagnostice infekce a jejích sterilních následků.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

AST (Aspartátaminotransferáza)

AST (aspartátaminotransferáza) patří mezi aminotransferázy - enzymy, stanovované při tzv. jaterních testech.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Bilirubin celkový

Bilirubin je lineární tetrapyrolové žlučové barvivo hydrofóbní povahy. Vzniká z hemu při odbourávání různých hemoproteinů, nejvíce z hemoglobinu. Jeho syntéza je lokalizována hlavně ve slezině, kostní dřeni, játrech a v kůži. Celkový bilirubin se skládá z nekonjugovaných a konjugovaných složek.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Bilirubin konjugovaný (přímý)

Celkový bilirubin je transportován ve vazbě na albumin do jater, kde dochází k jeho konjugaci s kyselinou glukuronovou za vzniku bilirubinglukuronidů. Tento tzv. konjugovaný bilirubin je ve vodě mnohem lépe rozpustný, fyziologicky je vylučován do žluče, při zvýšení koncentrace v krvi se vylučuje také močí.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

C3 složka komplementu

C3 je glykoproteinvznikající v játrach a monocytech, spojuje aktivaci komplementu alternativní cestou s cestou klasickou. Má význam v obraně proti infekci.

 

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

C4 složka komplementu

C4 je základní složkou komplementového systému obrany organismu proti infekci. C4 složka komplementu usnadňuje fagocytózu tím, že opsonizuje cizorodé částice (antigeny) přes komplementové receptory. Je proteinem akutní fáze.

[12 3 4 5  >>