Skip to main content

Změny výsledků a výsledkových listů

Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem či daným softwarem se provádí v případě, že je potřeba změnit:

  • identifikaci pacienta
  • výsledkovou část

Oprava identifikace pacienta

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním výsledkového listu. Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu apod.). Pod pojmem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce. Vedoucí laboratoře popř. hlavní laborant provádí opravy a změny identifikace pacienta v databázi LISu. Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků anebo v rámci oprav databáze.

Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům. Opravu výsledku schvaluje a provádí vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce. O každé změně výsledku se provede záznam do LIS (daného software). V indikovaných případech se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl výsledkový list dosud odeslán, ale původní výsledek byl již elektronicky odeslán, hlásí se změna telefonicky vždy a následuje odeslání výsledkového listu opraveného. Původní i opravená data jsou zachována v LIS (v daném software).