Skip to main content

Informace o zajišťovaném svozu vzorků

Svoz biologického materiálu je zajišťován zejména prostřednictvím vlastní svozové služby. Část vzorků je do laboratoře dodávána také prostřednictvím smluvních partnerů. Doručený biologický materiál je roztříděn na příjmu v laboratoři a podle typu vyšetření předán jednotlivým laboratořím ke zpracování.

Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů. Do laboratoře je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál pro laboratoř klinické biochemie a hematologie dodaný svozem do 13:30 hodin je zpracován ještě v den odběru.

Vyšetření, která Vaše laboratoře neprovádějí jsou odeslána prostřednictvím svozové služby do smluvních laboratoří (viz. kapitola Vyšetřování smluvními laboratořemi)  Odeslání vzorků do těchto laboratoří je realizováno z pohledu preanalytické fáze za stejných podmínek, jako by se jednalo o vzorek zpracovávaný v našich laboratořích. 

Výsledky vyšetření jsou ihned po zpracování distribuovány lékařům jednak prostřednictvím svozové služby,  poštou nebo v případě zájmu lékaře zasíláme výsledky také elektronickou cestou. Požadavky ze strany spolupracujících lékařů a zdravotnických zařízení na odběrový materiál a žádanky se také realizují prostřednictvím naší svozové služby nebo přímo kontaktem s laboratoří.

Svoz zajišťují svozová auta, dle rozpisu tras. Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle 571 666 321. 

Mimořádné odběry mimo pravidelný svoz zajišťují řidiči:

  • Jindřich Kovařík vedoucí svozové služby (technický)

    Mobil: 602 747 925
  • Rostislav Navrátil vedoucí svozové služby (administrativní)

    Mobil: 602 264 514