Konzultační činnost laboratoře

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

Konzultanti - biochemie

 

Konzultanti - hematologie

 

Konzultanti - imunochemie

  • RNDr. Šárka Valčíková vedoucí imunoanalytické laboratoře
    valcikova [AT] vaselaboratore [DOT] cz
    Mobil: 606 644 968
  • Mgr. Petra Lučná zástupce vedoucího imunoanalytické laboratoře
    lucna [AT] vaselaboratore [DOT] cz
    Mobil: 727 901 241
 

Konzultanti -  mikrobiologie a serologie

 

Konzultanti - bioptická a cytologická patologie

 

Konzultanti - molekulární biologie

 

Konzultanti - cytogenetika

 

Konzultanti - průtoková cytometrie a imunologie

 

Konzultanti - odběry krve, logistika