Skip to main content

Používaný odběrový systém

Vzhledem k heterogenitě odběrových systémů spolupracujících zdravotnických zařízení není ustanoven jednotný odběrový systém. Použití odběrového materiálu se řídí požadavkem na biologický materiál potřebný k analýze. Tyto informace naleznete v seznamu vyšetření. Typ odběrového materiálu je také uveden na společných žádankách Vaše laboratoře, kde je u konkrétního vyšetření barevně znázorněn typ odběrového materiálu.

Naše laboratoř preferuje při odběru krve k analytickým účelům kvalitu a bezpečnost. Protože sami provádíme odběry krve, nakupujeme odběrový systém Vacuette. Jedná se o uzavřený vakuovaný systém, který obsahuje jehlu s dvojím zakončením s bezpečnostním ventilem, držák a zkumavku s přednastaveným vakuem.  

Vlastnosti používání tohoto odběrového systému: 

  • Vakuovaný systém snižuje možnost kontaminace zdravotnického personálu, pacienta a prostředí (odběrová místa i laboratoře) krví a tím i možnost infikování odebíraným materiálem.
  • Zkumavky jsou sterilní, nerozbitné při pádu i centrifugaci, dokonale průhledné se štítkem pro identifikaci, spolehlivě uzavřené s přesně definovaným elektronicky testovaným vakuem postačujícím k naplnění právě jen uvedeným objemem krve.
  • Všechna potřebná, vysoce kvalitní chemická aditiva jsou ve zkumavkách přesně nadávkována, takže je zachován jejich poměr k nabranému objemu krve, který odpovídá nastavenému vakuu. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné odebírat pouze takové množství krve, které je pro danou zkumavku definované (a vyznačené ryskou).
  • Vakuový systém nabízí kompletní sortiment vakuových odběrových zkumavek v objemových velikostech 1 - 10 ml, včetně možnosti odběru kapilární krve v množstvích 1 - 650 µl pro všechna rutinní laboratorní vyšetření z plné krve, séra a plazmy.
  • Všechny součásti systému přicházející do styku s krví jsou určeny k jednorázovému použití a s výjimkou jehel jsou vyrobeny z velmi snadno likvidovatelných (spalováním nebo drcením), zdravotně i ekologicky nezávadných plastických hmot.
  • Systém je kompatibilní se všemi vakuovými odběrovými systémy a pomocí adaptéru i s veškerou "klasickou" odběrovou a infuzní technikou typu Luer.

Typy odběrových systémů

1. Otevřený systém

 

Objem Příslušenství Použití
Zkumavka s červeným uzávěrem* 10 ml krve Granulovaný separátor a akcelerátor Biochemická, imunologická a serologická vyšetření
Zkumavka se žlutým uzávěrem 10 ml moče   Sbíraná moč
Zkumavka na stanov ení hemoglobinu ve stolici     Stanovení hemoglobinu ve stolici
Zkumavka konická se žlutým uzávěrem 10 ml moče   Biochemická vyšetření moče
Kontejner sterilní červený uzávěr 30 ml   Moč, sputum
Kontejner sterilní červený uzávěr 150 ml   Moč – děti
Kontejner se špachtlí modrý nebo bílý uzávěr 30 ml   Stolice
Souprava s transportním kultivačním mediem   Všechny výtěry  
* v případě nemožnosti odběru uzavřeným systémem (malé děti, špatné žíly)

 

2. Polouzavřený systém

 

Objem Příslušenství Použití
Zkumavka s černou zátkou 2 ml krve Citrát sodný Sedimentace
Sedimentační kapilára 2 ml krve   Sedimentace

 

3. Uzavřený systém

Odběry v našich odběrových místech se provádí uzavřeným vakuovým systémem.

 

Objem Příslušenství Použití
Zkumavka s červeným uzávěrem 4, 6, 9 ml krve akcelerátor Biochemická, imunologická a serologická vyšetření
Zkumavka s červeným uzávěrem 4 ml krve gel Biochemická, imunologická a serologická vyšetření
Zkumavka s fialovým uzávěrem 2, 4 ml krve K3EDTA Krevní obraz, HbA1c, HLA–B27, genetická vyšetření, průtoková cytometrie
Zkumavka s modrým uzávěrem 2, 4 ml krve citrát sodný Koagulační vyšetření
Zkumavka se zeleným uzávěrem 5 ml krve heparin litný Cytogenetická vyšetření

Zkumavka s tmavě modrým uzávěrem

4 ml krve heparin sodný Ionizovaný vápník, stopové prvky
Zkumavka s šedým uzávěrem 2 ml krve EDTA + Na Laktát, OGTT, glukóza z plazmy

 

4. Jiné odběry

QuickRead – souprava pro stanovení statimového CRP z kapilární krve. Odběr glykémie pro analyzátor Biosen – zkumavka s 1,0 ml systémového roztoku + 20 μl kapilární krve. Odběr glykovaného hemoglobinu pro HPLC analyzátor– zkumavka s 1,5 ml systémového roztoku + 5 μl kapilární krve. Krev na glykovaný hemoglobin možno také odebrat do zkumavky s K3EDTA (fialová zátka). 

V případě vzorků na mikrobiologická vyšetření se používají výtěrovky s transportní půdou, sterilní zkumavky na moč a kontejnerky s nebo bez lopatičky na stolici (též pro vyšetření kalprotektinu), či sputum.

Pro cytogenetické vyšetření je potřeba provést odběr choriových klků do kultivačního media sterilně a v případě odběru obsahu dutiny děložní sterilně do fyziologického roztoku.

Vyšetření somatických mutací KRAS/NRAS se provádí z 1-2 5mm FFPE řezů nádorové tkáně. PGT-A vyšetření se provádí na buňkách embrya (blastomery), buňky trofektodermu případně pólocytech (polární tělíska vajíčka).