• Druh veličiny: Objemový podíl
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: Bezrozměrné číslo (R – poměr k času normálu)

Hematokrit patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve, nebo na analyzátorech krvinek.

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ženy
ženy
muži
muži
1 – 3 dny
4 dny – 2 týdny
2 týdny – 1 měsíc
1 – 2 měsíce
2 – 3 měsíce
3 – 6 měsíců
6 měsíců – 2 roky
2 – 6 roky
6 – 12 let
12 – 15 let
> 15 let
12 – 15 let
> 15 let
0,45 – 0,67
0,42 – 0,66
0,39 – 0,63
0,31 – 0,55
0,28 – 0,42
0,29 – 0,41
0,33 – 0,39
0,34 – 0,40
0,35 – 0,45
0,36 – 0,46
0,35 – 0,47
0,37 – 0,49
0,40 – 0,50

Snížené hodnoty

  • anémie