• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: Krev
  • Jednotka: g/l

Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech. Jeho nejdůležitější funkcí je přenos kyslíku do tkání. Hemoglobin je tetramerní molekula složená ze čtyř globinových (bílkovinných) řetězců, z nichž každý obsahuje jeden hem (feroprotoporfirin). Fyziologicky se u lidí vyskytují tato stádia hemoglobinu: embryonální (Hb Gower), fetální (HbF), dospělých (HbA1, HbA2, HbA3).

Přístroj/výrobce

CD Ruby, Emerald/ Abbott, Sysmex XS-1000i/Sysmex

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Referenční hodnoty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ženy<
muži<
muži<
1 – 3 dny<
4 dny – 2 týdny<
2 týdny – 1 měsíc<
1 – 2 měsíce<
2 – 3 měsíce<
3 – 6 měsíců<
6 měsíců – 2 roky<
2 – 6 roky<
6 – 12 let<
> 12 let<
12 – 15 let<
> 15 let<
145 – 225 g/l<
135 – 215 g/l<
125 – 205 g/l<
100 – 180 g/l<
90 – 140 g/l<
95 – 135 g/l<
105 – 135 g/l<
115 – 135 g/l<
115 – 155 g/l<
120 – 160 g/l<
130 – 160 g/l<
135 – 175 g/l<

Zvýšené hodnoty

  • polycystemie vera
  • symptomatická polyglobulie – srdeční vady
  • plicní choroby
  • dehydratace

Snížené hodnoty

  • anémie
  • gravidita