a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající U

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l

uE3 (nekonjugovaný estriol)

uE3 je během těhotenství produkován placentou a je využíván společně s hCG a AFP k účelům biochemické prenatální diagnostiky.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Urea (Močovina)

Urea (močovina) je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin, vzniká v cyklu močoviny v játrech.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Urea v moči

Urea je vylučována glomerulární filtrací, v malém množství zpětně difunduje v dis- tálním tubulu. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování je mírou katabolismu bílkovin i rychlosti glukoneogeneze u hyper-metabolických stavů.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/den

Urea v moči - odpad

Urea je vylučována glomerulární filtrací, v malém množství zpětně difunduje v dis- tálním tubulu. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování je mírou katabolismu bílkovin i rychlosti glukoneogeneze u hyper-metabolických stavů.